Tylotriton kweichowensis (groep 4 stuks ) UBN6341505

340.00

Uitverkocht

Beschrijving

Tylototriton kweichowensis

De Kweichow Krokodilsalamander, Tylototriton kweichowensis, is een voornamelijk op het land levende salamander afkomstig uit het zuiden van China. Deze soort werd in 1932 beschreven door Fang & Chang in het Chinees. Een Engelse vertaling hiervan is gepubliceerd door Liu (1950). Binnen het genus Tylototriton is dit een van de meest kleurrijke soorten. De zwarte grondkleur wordt gebroken door de rood tot oranje paratoiden, tenen, staart, een dorsale en twee laterale strepen. Deze strepen verschillen tussen individuen in dikte, en groeien soms samen met de paratoiden. De onderzijde en buik zijn afgewisseld zwart-rood gevlekt. In zeldzame gevallen kan de rode kleuring zo uitgebreid zijn dat er bijna geen zwart meer te zien is. Er bestaat een vorm waarin de dorsale en laterale strepen uit vlekken bestaan op de dorso-laterale wrattenrijen, zoals bij Tylototriton shanjing. Volwassen dieren kunnen tot 20 cm groot worden.De larven behoren met hun grote kieuwen en dorsale vin tot het poel-type, en zijn bleek gekleurd met kleine zwarte vlekjes. Pas kort voor de metamorfose worden de dieren donkerder, en verschijnt de rode kleuring. Het geslacht Tylototriton is nauw verwant met de geslachten Pleurodeles en Salamandra.

Geslachtsonderscheid

Zoals bij de meeste salamanders kunnen de geslachten van de Kweichow Krokodilsalamander bepaald worden door de lichaamsbouw; vrouwtjes zijn over het algemeen groter en hebben een dikker achterlichaam.

Deze methode kan bij magere of recent geïmporteerde dieren echter voor problemen zorgen. De tweede methode kan daarom met meer zekerheid toegepast worden; als de cloaca voorzichtig geopend wordt is er bij een mannetje een vrij diepe, lange cloacaopening te zien, vaak beschreven als een streepje. Bij vrouwtjes is de opening minder diep en rond, vaak beschreven als een putje.

    Foto: Tim Johnson: Links de cloaca van een mannelijke T. kweichowensis, rechts de cloaca van een vrouwtje.

Verspreidingsgebied en habitat

De Kweichow Krokodilsalamander kan gevonden worden in de Zuid-Chinese provincies Guizhou en Yunnan, waar de soort respectievelijk in het noordwesten en het extreme noordoosten voorkomt. In zuiden van Guizhou bij de grens met de provincie Guangxi bevindt zich een geïsoleerd voorkomen. Het gehele mogelijke verspreidingsgebied in deze twee provincies is ongeveer 35000 vierkante kilometer groot, waarbinnen meerdere gefragmenteerde lokaliteiten van T. kweichowensis gevonden worden. Hoewel eerder aangenomen werd dat de Kweichow Krokodilsalamander tussen 1730 en 2000 meter voor zou komen (Zhao et al. 1988) is het nu bekend dat de soort gevonden kan worden tussen de 1500 tot 2400 meter boven zeeniveau (IUCN 2006). Hier worden de salamanders gevonden in grasland en gebieden die gedomineerd worden door kleine struiken. Voor de voortplanting is stilstaand water nodig zoals poelen en kleine meren, stromend water wordt niet gebruikt.

Bescherming

Hoewel er uitgebreide Duitse kweekartikelen beschikbaar zijn (Fleck 1992, Rimpp 2001) zorgt de taalbarrière er voor dat de kweek van deze soort niet bij het grote publiek bekend is. Sinds kort wordt T. kweichowensis gehouden in dierentuinen in Fortworth en Memphis in Noord-Amerika, een dierentuin in Oklahoma bezit een groep juvenielen (ISIS 2008). Hiermee is de basis gelegd voor kweek en het behouden van deze soort in gevangenschap.

Dit is erg belangrijk, aangezien zeer grote aantallen van de Kweichow Krokodilsalamander sterven in de internationale handel. Hierdoor kunnen geen goede kweekgroepen opgezet worden, en blijft de export van de soort doorgaan, aangezien de vraag amper verminderd. De massale sterfte van T. kweichowensis in de handel of direct na de aanschaf in recente jaren is vooral toe te wijzen aan Rana-virussen (Pasmans et al. 2007). Als Krokodilsalamanders geëxporteerd worden vanuit China gebeurd dit meestal massaal, met tientallen individuen in dozen zodat ziektes snel overgedragen worden. Voedsel en water zijn amper voorhanden, zodat het overgrote deel van de dieren erg verzwakt is bij de aankomst. Door Wai-Neng Lau et al. (1996) werd al beschreven dat grote aantallen van T. kweichowensis vanuit Hongkong en Macau geëxporteerd werden naar Europa en Argentinië. Deze handel is in de afgelopen tien jaar vooral geconcentreerd op Noord-Amerika, Europa en Japan.

GWCMC database. Tot en met de veertiende Conference Of Parties van CITES is er geen voorstel gedaan om Krokodilsalamanders onder deze wetgeving te plaatsen.

Voeding volwassen dieren

Het zijn tamme dieren die gemakkelijk uit de hand of pincet een worm aannemen als je ermee beweegt.

Land: Krekels, regenwormen, wasmotrupsen, rode muggenlarven op een nat stukje keukenrol

Water: Regenwormen en rode muggenlarven

Bron Caresheet :Salamanderdoelgroep Nederland

To top